​Kita Sudah Diperingatkan

Bacaan: Yeremia 50
Mereka masih di puncak kejayaannya, berkuasa dan ditakuti di mana-mana. Mereka membangun tembok yang amat tebal, sangat tinggi dan pondasinya dalam sekali. Tentara mereka, harta mereka, orang-orang bijak mereka, semuanya yang terbaik. Babel adalah negara adi kuasa pada masa itu. Tetapi Allah sudah memberitahu apa yang akan terjadi pada mereka, mengingatkan mereka. Sukar untuk memercayainya kalau melihat kehebatan mereka sekarang. Tetapi Allah yang menyatakannya, lebih baik kita percaya!

“Pasanglah tanda dan umumkan kepada bangsa-bangsa bahwa Babel telah jatuh! Jangan rahasiakan hal itu! Merodakh dewanya telah dihancurkan, dan patung-patungnya yang cabul pecah berantakan, serta berhala-berhalanya sangat dihinakan. Yeremia 50:2 BIMK

Jalan masih sangat panjang, peristiwa kejatuhan Babel masih jauh tetapi Allah sudah memberitakannya. Itu yang Allah selalu lakukan, bahkan untuk generasi kita sekarang ini.  Allah sudah memperingatkan kita semua. Orang yang memercayaiNya akan bertobat, tetapi orang yang lebih percaya pada miliknya dan dirinya akan mengabaikannya.

  1. Orang yang percaya pada peringatan akan bertobat sehingga mereka selamat, sedangkan yang abai akan dihukum kekal.
  2. Terkadang saya berpikir lebih baik kita berada dalam kesukaran, sebab kita lebih peka di masa-masa seperti itu.
  3. Saudaraku, seriuslah memerhatikan peringatan Allah bagi Anda.

Bapa, janganlah kiranya kami mengabaikan peringatanMu. Amen.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *